Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
142 posty 149 komentarzy

monitorpolskisłowian

monitorpolskisłowian - Forum informacyjne http://monitorpolskislowian.iq24.pl ZRÓB COŚ DOBREGO DLA ZWIERZĄT! kotyumagdy.wordpress.com

Pogaństwo a tzw. “chrześcijańskie wartości”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wiara Słowian nie była zbiorem wymyślonych przez garstkę ideologów dogmatów. Nie bazowała na wyssanym z palca przez oszustów “piśmie świętym” – księdze zbrodni i rasizmu etniczno-religijnego.

Cywilizację słowiańską naszych przodków od narzuconego jej siłą żydo-chrześcijaństwa różniło praktycznie wszystko.

Słowiańszczyzna była naszą własną, wypracowaną przez tysiąclecia cywilizacją Wiary Przyrody. Była wolna od dogmatów, a dzięki temu i od sporów doktrynalnych/teologicznych. Po prostu nie znała “teologii” czyli wymyślonej przez ideologów “nauki” o wymyślonym przez oszustów biblijnym bogu. Wolną była od nakazu “misjonowania” czyli narzucania własnych wierzeń innym. A przede wszystkim wolną była od religijno-ideologicznego rasizmu i szowinizmu cechującego zaślepionych wyznawców religii żydowskich, abrahamowych, “objawionych”. Którzy uważają siebie za “wybranych” przez żydowskiego boga. Wybranych – a przez to lepszych od “niewybranej” reszty.

Słowiańszczyznę cechowało przywiązanie do własnej tradycji i własnej kultury. Istotnym elementem życia Słowian był szacunek oddawany przodkom (święta Dziadów). Jeszcze ważniejszą formą owego szacunku było trwanie przy zwyczajach, obrzędach oraz porządku społecznym jakie przodkowie przez tysiąclecia wypracowali i kultywowali. Natomiast narzucone naszym przodkom żydo-chrześcijaństwo to kult obcości, kult żydowskiej mitologii i żydowskich idoli. Oraz nienawistne niszczenie własnej kultury i własnej tożsamości.

Obrzędowość Słowian cechowała afirmacja życia. Obrzędy te połączone były ze śpiewem, tańcami i ucztowaniem.  Umartwianie się, klęczenie przed obrazkami , figurkami i symbolami żydowskich idoli oraz żebranie u nich o “zmiłowanie” io  “zbawienie” było w oczach naszych przodków czymś śmiesznym i nienaturalnym. Słowianie wiedzieli, że po śmierci ich duchy trafią do Nawii. Nie widzieli więc potrzeby żebrania u obcych idoli o “zbawienie”.

Wiara Słowian nie była zbiorem wymyślonych przez garstkę ideologów dogmatów. Nie bazowała na wyssanym z palca przez oszustów “piśmie świętym” – księdze zbrodni i rasizmu  etniczno-religijnego. Była to wiedza o Rzeczywistości i Naturze zbierana na przestrzeni wielu pokoleń przez naszych przodków. Nasi przodkowie powoli poznawali rzeczywistość Jawii, Nawii i Prawii – świata fizycznego, świata duchów i świata Bogów. Ich wiedzę w sposób wolny od dogmatów przekazywali dalej. Wiara ta w naturalny sposób stawiała człowieka we właściwym miejscu – jako część otaczającej nas Natury. W przeciwieństwie do tego naturalnego i zdroworozsądkowego podejścia religie abrahamowe stawiają człowieka ponad Naturą. Nakazują mu czynienie Matki Ziemi sobie poddaną. Jest to barbarzyński gwałt zadawany Matce Naturze, Boskiej Matce Ziemi.  Przyczyną wymyślenia tej barbarzyńskiej doktryny była arogancja, megalomania i chciwość (chęć posiadania Ziemi jako prywatną własność) cechująca oszustów piszących żydowską biblię.

Słowiańszczyzna wolna była od przymusu religijnego. Nie była nawet “religią”. Zinstytucjonalizowana religia to zwyrodniała forma naturalnej wiary. Słowiański świat nie znał wojen religijnych. W imię Swarożyca czy Świętowita nie prowadzono ani jednej agresywnej wojny. Jedynymi “wojnami religijnymi” były wymuszone przez ataki żydłactwa wojny obronne. Redarowie bronili ich Radogoszczy/Retry, a Ranowie Arkony.

Słowiańszczyzna nie znała prześladowań religijnych tak typowych dla żydo-chrześcijaństwa. Słowian do ich wiary przekazywanej z pokolenia na pokolenie nikt nie przymuszał. Była ona intergalnym elementem ich życia. Nikogo nie trzeba było przymuszać do radosnych obrzędów, tańca, śpiewów i ucztowania. Do postów, umartwiania się i utrzymywania pasożytniczego kleru przymuszać już trzeba było. Przynajmniej na początku – dotąd, aż zindoktrynowani wyznawcy ludobójczego Jahwe i obrzezanego cieśli pościli, umartwiali się i utrzymywali pasożytniczy kler już na ochotnika. Do ślepej wiary w “prawdy objawione” i w “naukę kościoła”, do ślepego posłuszeństwa wobec kleru także przymuszać już trzeba było. Terrorem, torturami, wymyślnymi karami śmierci.

“…rozrywanie na ćwierci czterema końmi, ćwiartowanie, rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku[katolicki szacunek dla ludzkich zwłok - przyp. opolczyk], ścięcie i spalenie na stosie, uduszenie i spalenie na stosie, spalenie żywcem, łamanie kołem żywcem, ścięcie i rozpięcie ciała na kole, odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie, dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem, ścięcie i zatknięcie głowy na palu, szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem, przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki.

http://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/20/koszmarna-morda-katolicyzmu-2/

Słowianie żyli wolni od strachu przed represjami z powodu “herezji” czy nieprawomyślności. Nie stworzyli doktryny jedynie słusznej i obowiązkowej dla każdego. Nie było u nich kleru tropiącego “heretyków”, nie znali inwigilacji, donosów i policji politycznej, jaką była inkwizycja. Nie znali też cenzury, więzień ani stosów. Nie znane było im wymuszanie torturami zeznań. Powstałe w XX wieku totalitaryzmy (hitleryzm i żydo-bolszewizm) pełnymi garściami czerpały z doświadczeń totalitaryzmu żydo-katolickiego. Cenzura prewencyjna, inwigilacja, tropienie nieprawomyślnych wrogów wodza czy wrogów ludu to wypisz, wymaluj metody kościoła do walki z “wrogami wiary”. Gestapo czy NKWD były odpowiednikiem inkwizycji. Nawet stosowane tortury często były podobne. A identyczny był ich cel – wymuszanie nimi zeznań.

Słowianie byli ludem wolnym. Nie znali niewolnictwa. Nie znali społeczeństwa stanowego, z uprzywilejowaną arystokracją i klerem oraz pozbawionym praw ludem. Decydującą rolę w ich życiu odgrywał wiec. A na codzień każda wspólnota rodowo-plemienna, każda osada,  rządziła się sam. Nikt nie narzucał jej z zewnątrz – jak ma żyć, w co ma wierzyć i komu musi płacić podatki.

Narzucona siłą naszym przodkom zawistna, mściwa żydowska ideologia udrapowana w religię czyli kult żydowskich bożków i idoli chciała zniszczyć słowiański świat oraz wytępić słowiańskiego Ducha. W dużym stopniu jej się to udało. Choć na szczęście nie do końca. Niemniej z milionów Polaków uczyniała ta żydowska ideologia duchowych Żydów. Którzy obcą, nadjordańską, fanatyczną i odmóżdżającą doktrynę uważają za szczyt polskości i patriotyzmu, tępo walcząc o to aby Święta Słowiańska Ziemia była krainą zniewoloną przez żydowskie gusła i żydowską mitologię.

Nasi słowiańscy Bogowie nie opuścili nas. To rzesze naszych rodaków, odmóżdżonych jahwizmem okazało się renegatami. Wyrzekli się świętej wiary naszych przodków, wyrzekli się naszych Bogów i służą żydowskim idolom.

I dlatego nasz kraj tak cierpi.

Cechy pogaństwa u Słowian:

- szacunek do Matki Ziemi,
- szacunek do przodków,
- demokracja plemienna,
- samodzielność i samorządność wspólnot lokalnych,
- brak wyzysku, brak skrajnej nędzy obok bogactwa garstki uprzywilejowanych,
- brak fanatyzmu,
- całkowity brak prześladowań religijnych.

Tzw. “chrześcijańskie wartości” to:

- odrzucenie własnej kultury i tradycji na rzecz rasistowskiej żydowskiej ideologii “narodu wybranego”,
- niszczenie własnego słowiańskiego dziedzictwa kulturowego,
- fanatyzm,
- skrajna nietolerancja,
- skrajna hipokryzja (głoszenie miłość bliźniego przy towarzyszących temu mordami, rzeziami, torturami i prześladowaniem milionów ludzi),
- ślepa wiara w wyssane z palca żydowskie “pismo święte” oraz w bzdurne infantylne dogmaty,
- aprobowanie jako “prawa bożego” wielowiekowego ucisku, wyzysku i zniewolenia milionowych rzesz ludzi przez garstkę kleru i arystokracji,

Powróćmy do naszych prastarych Bogów.

Nasza Słowiańska Ziemia niech stanie się znów Słowiańska.

 
Propaganda jahwizmu zaciekle nadal zwalcza naszą słowiańską tożsamość. Doskonale widać to u załganego po dziurki w nosie żydłackiego klechy z Bydgoszczy. Ten perfidny kłamca i oszust próbuje odmóżdżonym owieczkom wmawiać, że pogaństwo było bezwartościowe, że go tak naprawdę nie było i że nic po sobie nie pozostawiło, a polskość to żydowska religia. Ta szuja, sprzedawczyk za watykańskie srebrniki mówi, że odrzucenie nadjordańskiej dżumy i szukanie słowiańskiej tożsamości jest głupie i chore.

 

Wiedza o obrzędach naszych przodków jest w komplecie znana. Zorian Dołęga-Chodakowski pisał na początku XIX wieku:

“Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.”

Za nim poszło wielu innych badaczy. Paweł Jasienica podał, że ostatni zarejestrowany przypadek prawdziwie pogańskiego świętowania Kupalnocki miał miejsce w 1937 r. na Opolszczyźnie. Wielu etnografów i miłośników Słowiańszczyzny opisywało żywe, słowiańskie obrzędy.  Oraz “imiona Bogów(przez renegatów-katolików) zapomninych.” Ponadto cała masa zwyczajów i obrzędów pogańskich została przywłaszczona przez żydłactwo. Gdyby im wszystko co pogańskie odebrać, to by mieli tylko posty, drogi krzyżowe i symboliczny kanibalizm na ich gusłach nazywany komunią.

Jak zwykle ponadto ksionc prałat – ewidentna żydłacka kanalia propagandowa -  nie wspomina ani słowem o tym, że nasi przodkowie w czasach Mieszka II, a zwłaszcza jego syna Bolesława II (wymazanego przez żydo-katolickich oszustów z naszej historii) gremialnie odrzucili mściwą żydowską religię. Została im ona po śmierci Bolesława II ponownie siłą i przemocą narzucona. W tym “nawracaniu” naszych przodków ogniem i mieczem brali udział Niemcy, Czesi i Rusini.
http://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/18/boleslaw-zapomniany-i-tzw-reakcja-poganska/
Polskę siłą przykuto łańcuchem do watykańskiego rydwanu.

Jeśli przyrównamy Słowiańszczyznę do potężnego, szlachetnego drzewa

To żydo-katolicyzm jest jak pasożytniczy figowiec, po niemiecku nazywany “Würgefeige” – figa dusicielka.

Ta fanatyczna i odmóżdżająca ideologia pasożytniczo oplotła zdrowy słowiański pień i ryczy, że to ona jest tym pniem.

Wydaje zatrute żydowskie owoce, ale chce uchodzić za ideał polskości.

Ją należy z korzeniami wytępić.

Inaczej będzie się dalej plenić i dalej wyduszać soki z naszego słowiańskiego szlachetnego drzewa.
.

opolczyk

http://opolczykpl.wordpress.com/

 

 

KOMENTARZE

 • Nawet nie wiecie jak pozbawione sensu są te wasze rojenia o powrocie do pogaństwa.
  Czyli co? Polacy, Słowianie durni przez tysiąc lat trzymali się wiary katolickiej, bo zostali oszukani jak durnie? A może oni nie byli jednak durniami? Teraz jacyś neosłowianie, neopoganie nagle genialnie wpadli na trop spisku i zdemaskowali wszystko. Geniusz wstąpił w małą grupkę i odkryli. Wolne żarty. Wygląda to na kolejną, bardzo prostacką kombinację operacyjną jakichś służb.
 • @vortex 00:00:25
  A te dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którzy przyjęli wiarę chrześcijańską w kilkadziesiąt lat po śmierci Chrystusa. Też naiwniacy, dali się nabrać? Gdy jeszcze żyli świadkowie jego pielgrzymowania po ziemi i mogli zaświadczyć jak było naprawdę. A różnych magików, cyrkowców którzy zaciekawiali tłumy, też wtedy było trochę, i o nich jakoś szybko ludzie zapominali. Bo po co pamiętać sprytnego kawalarza. Ale ten był inny, i już wtedy ludzie to dostrzegli. A nie byli głupsi od nas, nie byli.
 • Wszystko pieknie
  I nawet bym się pod tym podpisał, gdyby nie to, że to stek bzdur. Całkowicie tendencyjnie wybrane informacje. Zarówno w warstwie merytorycznej, czyli czym było pogaństwo a czym są pozostałe religie, jak i filozoficzno-społecznej czyli jaki wpływ maja na ludzi poszczególne religie.
 • ehe
  ...Spiryto robi eksperyment...na siłe chce wywołać "dyskusje"...radzioron znów bedzie szczytował ...Kurnik robi się coraz bardziej zajebisty.hłe hłe hłe
 • ----------------zaprzeczyć faktom / historii
  http://bialczynski.wordpress.com/tag/runy-slowianskie/
 • SZERZY SIĘ POGAŃSTWO WŚRÓD WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ MŁODZIEŻY!
  1-go maja roku 2012, gdy przyniosłem na demonstrację Autonomicznych Nacjonalistów i postawiłem przy pomniku Dmowskiego Krzyż podszedł do mnie jakiś wygolony na łyso osiłek w białej koszulce i powiedział;
  - Ej, wypierdalaj z tym Krzyżem!
  Na co ja mu odpowiedziałem;
  - Sam wypierdalaj! A w ogóle - to czy jesteś organizatorem tego zgromadzenia?
  Młodzieniec zniknął. Ale go późnej widziałem jak ustawiał szpaler ludzi. Miał urodę raczej słowiańską, wyglądał na rodzimego, polskiego pochodzenia. Wydaje się, że był jednym z organizatorów. Do ustalenia jest tożsamość owego młodzieńca. Gdyby ktoś wiedział - proszę o telefon +48 601 787 407.
  Natomiast później, gdy filmowałem (miałem na sobie widoczną legitymację dziennikarską Nowego Ekranu, korzystałem z ogólnego prawa konstytucyjnego i szczegółowego prawa prasowego zapewniającego wolność dziennikarską) podszedł do mnie jakiś inny, niższego wzrostu niż poprzedni, ubrany militarnie, o urodzie armenoidalnej, wyglądający jak bojówkarz mossadu, lub dżihadu (oni podobnie wyglądają) i zaczął wyrywać mi kamerę, wydając okrzyki:
  - Nie kręć świrze! Nikt cię tu nie chce! Wypierdalaj!
  Do ustalenia jest tożsamość owego młodzieńca. Gdyby ktoś wiedział - proszę o telefon +48 601 787 407.
  Przyglądali się tej scenie działacze Opus Dei organizujący ostatnio gojom kolejną "formację narodową" i nie reagowali.
  A zatem - mamy do czynienia z ewidentnym pogaństwem wśród warszawskiej młodzieży współczesnej. Co ciekawe - owe pogaństwo jako wrogość wobec sprawy Krzyża (fundamentu chrześcijaństwa) jest wspierane zarówno przez ludzi z Opus Dei (Służby Bertone) jak i przez osoby o powierzchowności podobnej do żydowskiej. Owe pogaństwo sięga nieudolnie po rząd polskich dusz, wrogość okazuje Krzyżowi i boi się nowoczesnych środków komunikowania (kamer).
  Taka jest prawda o pogaństwie w Warszawie. Dlatego zawsze, gdy dzieje się jakaś impreza przy pomniku Dmowskiego - należy przynosić Krzyż. O Święty Znak rozbijają się zamysły wszelkich antypolskich wrogich sił.
  + Amen
 • @vortex 00:09:06
  Nie jestem zwolennikiem powrotu do pogaństwa w takim ujęciu, jak w artykule.
  Natomiast warto zastanowić się nad czym innym - to co ja próbuję wskazać.
  Ta pierwotna wiara Słowian była zadziwiająco podobna do nauk Chrystusa zawartych w Ewangelii.
  Na tym tle - przyjęcie chrztu było niezbyt dotkliwym zdarzeniem. Nie kolidowało z wartościami, a jedynie odrzucane były niektóre foormy.

  Jednak wielesetletnia indoktrynacja elementami judaistycznymi doprowadziła do sytuacji krytycznej; obecnie widać, że nauki Kościoła coraz bardziej są rozbieżne ze zwyczajami polskimi.
  Z "duszą Narodu", do której odwoływał się kard. Wyszyński, a co wytykał mu Watykan (kuria).

  Dlatego uważam, że należy zdefiniować polskość - jako odniesienie do wartości cywilizacyjnych i porównać z katolicyzmem.

  I dopiero zastanowić się co dalej.

  Samo odrzucenie wszelkiej dyskusji - nie jest dobrym wyjściem.
  I myślę, że równie groźne jest dla Polski, jak i Kościoła.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:15:48
  ja z kolei uważam, że polski katolicyzm i w ogóle chrześcijaństwo nie mają NIC wspólnego z żydowską wiarą w ich Boga ...

  Pozory mylą ...
 • @trybeus 08:10:39
  Masz rację, to powoli zaczyna przypominać "Mity i Fakty".

  SL w pogoni za klikalnością przegina pałę.
 • ----------moje zielone oczy :)))
  -----TO PO KOLEI !!!!!!!!!! co już wiemy !!!??

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken
  http://www.youtube.com/watch?v=loDZCpN-YQI&feature=endscreen&NR=1
  http://www.youtube.com/watch?v=G9zfZ1-yvBo&feature=endscreen

  ---tyle na razie :)))
 • @radzioron 09:00:11
  Witam piękna dyskusja .ciekawa to co wracamy do korzeni?
  Tylko jak to porozdzielamy?
  Pochodzenie dla wybranych od Boga dla reszty od małpy?
  Jak równość słowiańska to wszyscy od małpy?
  To po co ta walka o flage naród prawdę;jak od małpy to wszyscy równi
  i impreza cały rok świętować okradać dzielić się nie ma równych i równiejszych jak mawiał towarzysz XXXXL równo wszystkim po 20lat reszta dożywocie a kto nie slucha KŚ.
  pozdrawiam bracia w wierze słowiańskiej w noc Światłayda albo innego oświetlenia byle blisko BLASKU LUCYFERA?
 • IMHO
  Mam prośbę do autora, czy mógłby podzielić się jakimś źródłem na temat organizacji wspólnoty słowiańskiej, w zakresie społecznym i gospodarczym. Temat bóstw i zwyczajów religijnych jest jest dość szeroko omawiany, natomiast znacznie trudniej odszukać wartościowe informacje na temat np. sposobu wiecowania i praktycznego funkcjonowania wspólnoty. Będę bardzo zobowiązany.

  Co do treści, to IMHO paradoksalnie, w momencie zetknięcia się z chrześcijaństwem, a mówiąc bardziej precyzyjnie z hierarchicznym państwem wyznaniowym w którym np. najniższego w hierarchii chłopa niewolniczo eksploatowano i za którego zabicie "wyższym stanom" nie groziła żadna kara lub niewielka rekompensatą pieniężną - ustrój wspólnoty Słowian był o lata świetlne sprawiedliwszym, uczciwszym i bardziej etycznym. Zadecydowała po prostu przewaga militarna . W tym sensie tradycja słowiańska wydaje się być godna poznania i uczciwego traktowania, a nie potępienia w czambuł i przemilczana. To cześć naszej tożsamości, przekazanej nam przez naszych przodków.

  pozdrawiam
 • @radzioron 09:47:36
  No dobrze, zgoda, niech będzie równowaga. Ale na pewnym poziomie, nie na dnie. Przecież to już zupełna fantastyka.
  To nie wzbudzanie dyskusji, tylko drażnienie.
 • @trybeus 08:10:39
  Zaraz eksperyment...

  Jak rano odpaliłem kompa to zauważyłem na jedynce notkę, którą jakiś przytomny admin wypromował. Ja nie zdążyłem.

  Tak że pochwały i wyrazy uznania za wybór tekstu nie do mnie ( niestety ...:)
 • @jazgdyni 09:55:04
  " To nie wzbudzanie dyskusji, tylko drażnienie."

  A to nie jest przypadkiem tak, ze najbardziej "rozdrażnieni " czuja się zwykle Ci, których wiara nie jest dostatecznie silna ?

  Gdyby byli jej pewni to niektóre tematy nie kojarzyły by się od razu z herezja czy satanizmem.
  Pogaństwo i pozostałości po nim funkcjonują w naszej chrześcijańskiej obyczajowości i świadomości do dziś.
  I raczej ja ubogacają a nie psują.
 • Atak idzie z wielu kierunków.
  Żałosne i niebezpieczne jest neopogaństwo.
 • @radzioron 10:09:23
  "obrazę uczuć humanistycznych".
  jak to przecież karalne jest obrażanie humanistycznych małp , gender,innych zboczeńców ,pedofilów,semitów,pozdrawiam szanownego pana
  myślę że pochodzenie od małpy w XXI wieku nobilituje
  wiara w to na pewno stawia pana w czołówce humanistów.
  w filmiku zamieszczonym przez ninanonimowa
  Angelic Race Elohim 1/5 koncepcja budowy ziemi (gdyby okazała się prawdziwą) byłaby na pewno przykładem możliwości powstania ziemi po wybuchu lub utkanej na drutach przez orangutany.
  Kończę tą wymianę poglądów z prostej przyczyny tzn; w odróżnieniu od humanistów muszę codziennie parę h przepracować.
 • @Admet 10:17:37
  ---nie będę WYBIJAĆ Tobie ZĘBÓW !! burzyć Twoich świątyń !! palić Twojego domu i mordować Twojej rodziny -aby udowodnić ,że Twoja religia jest gorsza ----dlaczego Ty MI TO ZROBIŁEŚ ??????
 • ***
  Ruch marketingowy niezły, przynajmniej będzie ruch w interesie...


  Ale czy coś więcej, wątpię...
 • @SpiritoLibero 10:04:48
  ...ech ..popatrz, pierwsze pejcze poszły na Ciebie ...ale to straszna wieść...to oznacza, że tajemniczy j 23 admin 1 dorwał się do wajchy i znów nadaje..:))))

  http://www.youtube.com/watch?v=49zYuejcGX4
 • -------- CO JUŻ WIEMY ??!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=J5k5pW99Cb0
 • @trybeus 10:36:57
  " ...ech ..popatrz, pierwsze pejcze poszły na Ciebie "

  Z godnością i chrześcijańska pokorą przyjmę wszystkie "pejcze" :)

  " oznacza, że tajemniczy j 23 admin 1 dorwał się do wajchy i znów nadaje..:)))) "

  Mój kontrwywiad już Go rozpracowuje. Wiemy już, ze ma na imię Janek...
  I tylko udaje wrażego agenta. To chyba jednak nasz, głęboko zakonspirowany człowiek :)
 • @SpiritoLibero 10:42:39
  ..nie wiem, czy w dowództwie nie macie Koguta Kreta...he he he
  ..a może ktoś rozpracowuje Koguta Dyrektora..lękam sie o jego pióra..:)))...
 • @radzioron 10:26:14 - DLA PRAWDY DZIAŁAJĄ OCHRZECZNI DZIENNIKARZE POLSCY, JEŚLI NIE UZNAJĄ PRAWDY - SĄ POGANAMI.
  Właśnie - to mi daje do myślenia, że ludzie jeszcze nie rozumieją, że ten młodzieniec wyrywający mi kamerę jest JESZCZE GORSZY od tego, który kazał mi "wypierdalać" z Krzyżem z publicznej demonstracji. Dzisiaj pogaństwo, ciemnota, zacofanie, antypolonizm i anty-słowiańskość przejawia się właśnie w takim wytresowaniu młodzieży - żeby była nieobznajmiona z prawem, dziennikarstwem, mediami - w ogóle z polityką. I taką właśnie pogańską młodzież mamy. Nie umie się zachować widząc procesję Bożego Ciała (uklęknąć przed Bogiem), jest wroga Krzyżowi (sikanie na znicze przed pałacem prezydenckim, pokazywanie gołego tyłka) i kamerom (atakuje uczciwego polskiego dziennikarza społecznego).
  Co to wszystko oznacza - ano mamy nie polską młodzież mądrą i wierną Bogu, lecz WASP-owskich pogańskich parobków, głupich i bezbożnych, którzy będą niewolnikami obcych we własnym kraju. Bo bez Boga - nie ma wolności.
 • @vortex 10:56:11
  " Nie przypadkiem Ruch Palikota zlatuje w sondażach. Jak weszli do Sejmu to musieli się jednak odkryć, pokazać trochę prawdy o sobie, i wystarczyło. "

  Jak można głosować na partię gdzie "drugi po Bogu" to uczeń i totumfacki Urbana.
  To jest dopiero hańba naszych czasów ...
 • @radzioron 10:09:23
  "Otóż gazety takie jak rzeczone "FiM" publikują "FAKTY" z życia koścoła.
  I natychmiast tacy jak Pan robią "rejwach", że to "obraża ich uczucia religijne"."

  Na wasz temat trudno o fakty. Jak każda organizacja agenturalno-przestępcza wolicie pozostawać w cieniu. Jakby się ludzie dowiedzieli z jakim żmijowiskiem mają tam u was do czynienia, to by was pogonili kijami. I to niekoniecznie chrześcijanie.
  Nie przypadkiem Ruch Palikota zlatuje w sondażach. Jak weszli do Sejmu to musieli się jednak odkryć, pokazać trochę prawdy o sobie, i wystarczyło.
  A wy tak naprawdę nawiązujecie do tradycji SS. Oni też mieli zamiłowanie do starych tradycji przedchrześcijańskich, do runów i do swastyki, budowali na tym nową religię - to ten sam system doktrynalny, tylko lekko zmodyfikowany pod Słowian. Oni też nienawidzili chrześcijan. O nich jest film poniżej, i o was też, dobrze o tym i wiecie, bardzo dobrze.

  http://www.youtube.com/watch?v=27g8w2gpcvg

  A jak się ludzie skapną kim jesteście naprawdę, to was porozwieszają po latarniach.
 • @All
  Co za dno.
 • @Rebeliantka 11:29:51 - JA SOBIE WYPRASZAM!
  Moje wypowiedzi nie są denne. Pani uczyniła mi osobistą krzywdę i publicznie uderzyła w prawdę - zaliczając mnie do pogan i wrogów prawdy.
  Bardzo mi przykro.
 • @Ultima Thule 08:40:17
  Dlatego nie należy bronić swojego grajdołka, spróbować porozmawiać.
  "Bez warunków wstępnych".
 • @Eugeniusz Sendecki 11:32:26
  Mam sugestię; proszę się skontaktować z R. Oprą, albo z SL w sprawie o której oni wiedzą.
  Myślę, że byłaby to doskonała okazja do zrobienia filmu dla TN.
 • @Rebeliantka 11:29:51
  " Co za dno."


  Czasami większą wartość ma dyskusja pod notką a nie sama notka.

  Ty jak widzę nie masz nic ważnego do powiedzenia.
 • @Eugeniusz Sendecki 11:32:26
  Moja wypowiedź dotyczyła autora artykułu i jego tekstu, a nie Pana. Nie wiem, skąd przypuszczenie, ze mogła dotyczyć Pana. Z Pańskimi poglądami w sprawie Krzyża w pełni identyfikuję się.
 • @SpiritoLibero 11:56:32
  Moje stanowisko w sprawie Twoich działań jako Redaktora Naczelnego już wyraziłam w odrębnej notce.
 • @Eugeniusz Sendecki 08:13:35
  Ten "armenoidalny" to z pewnością był niejaki Ranger. ;-))
 • @Rebeliantka 12:02:14
  Dziękuję, zauważyłem.
 • Bzdury
  Autor to ignorant.
 • @radzioron 11:24:52
  Ja nie pisałem, że ten tajemniczy ruch neosłowian nawiązuje do tradycji włoskich faszystów. Jest dużo gorzej, wy nawiązujecie wprost do tradycji SS, i dobrze o tym wiecie, tylko na danym etapie nie chcecie o tym jeszcze mówić.
 • @radzioron 13:06:49
  Myślę, że nie powinieneś ulegać tym agresywnym zarzutom, one nas nie dotyczą. Powiem Ci, że nawet cieszy mnie ich nerwowość i tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że mamy rację. SŁAWA.
  ps. może warto wrzucić fotkę z katolickich mszy dla SS, albo coś napisać u ustaszach?
 • @gumis 13:27:01
  ...dobrze, że się ujawniacie świry...nikt tu nie jest nerwowy..leję na was ciepłym moczem z góry ...hłe hłe hłe
 • @radzioron 13:06:49
  ksiąrzeczek.....nieidiota się odezwał.
 • ------------------------ WIERZĘ w Boga !!!
  http://www.youtube.com/watch?v=6FIxJqpXcL4
 • --------- to już też wiemy !!!
  http://www.youtube.com/watch?v=aB1hs-W4S98&feature=youtu.be
 • --------- ALBO / albo
  https://www.google.pl/search?q=POLSCY+%C5%BBYDZI+2013+R+ZDJ%C4%98CIA&client=firefox-a&hs=Kau&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=u__mUYasI8jYtQbF0oDACw&ved=0CEoQsAQ&biw=1366&bih=593
 • @Rebeliantka 11:29:51
  ..jak zwykle nic do powiedzenia na temat, niestety tu banować w kwestiach judaizacji katolicyzmu nie możesz.
 • @trybeus 13:34:26
  "...leję na was ciepłym moczem z góry ...hłe hłe hłe"..."

  >> piękne "katolickie" świadectwo sobie wystawiłeś..

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY